środa, 17 maja 2017

KOMUNIKATY

Image may contain: text
1. OPŁATY ZA SZKOŁĘ
OFICJALNY TERMIN OPŁAT ZA SEMESTR LETNI UPŁYNĄŁ 13 MAJA. BARDZO WIELE RODZIN WCIĄŻ NIE DOKONAŁO WPŁATY BANKOWEJ.
PRZYPOMINAMY, ŻE WEDŁUG REGULAMINU, JEŚLI RODZINA NIE UIŚCI OPŁATY W CIĄGU DWÓCH PIERWSZYCH TYGODNI SEMESTRU I NIE ZGŁOSI PROŚBY O PRZESUNIĘCIE TERMINU, JEST ZOBOWIĄZANA ZAPŁACIĆ DODATKOWE 5 FUNTÓW NA RZECZ SZKOŁY!!!
2. NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/18
Rozpoczynamy nabór uczniów na rok szkolny 2017/18. Rozważamy otwarcie nowej klasy to jednak będzie zależało od ilości złożonych podań. Wszyscy rodzice, którzy chcą aby ich dzieci uczęszczały do szkoły kolejny rok proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Obecni uczniowie szkoły mają pierszeństwo przyjęcia jeśli zadeklarują kontynuacje (założą podanie), jeśli jednak tego nie zrobią tracą je. Termin składania podań upływa 1 Lipca. Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej a także będa dostępne w szkole przed zajęciami.
Zgłoszenia proszę składać u Pani Karoliny Pawłowicz.
3. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI
Ze względu na bezpieczeństwo i porządek musi byc zachowana procedura przyprowadzania i odbioru dzieci. Obecnie niektóre dzieci są przyprowadzane bardzo wcześnie bo aż o 9:30 i pozostawiane bez obieki. Nie chcemy, żeby dzieci się spoźniały jednak muszą być zachowane pewne zasady.
Lekcje zaczynają się o godz. 10:00, Wszystkie dzieci czekają na zewnątrz budynku wraz rodzicami (są stoliczki, zadaszenie). Panie nuczycielki odbierają dzieci z przed budynku o godz. 9:55 i zabierają do klasy na lekcje. Panie nauczycielki muszą się przygotować do zajęć (miedzy innymi wyjść na ksero czy też uzgodnić coś poza klasą) DZIECI NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W KLASACH BEZ OPIEKI! SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIECI POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI PRZED GODZINĄ 9:55. Odbiór dzieci odbywa się podobnie. Lekcje kończą się o godz. 13:00 i wówczas panie nauczycielki odprowadzają dzieci na zewnątrz budynku, gdzie czekają na nich rodzice. Taka procedura obowiązuje we wszystkich szkołach angielskich.
Kolejnym problemem jest PUNKTUALNOŚĆ. W szczególności po zajęciach dodatkowych po których mamy bardzo mało czasu na opuszczenie budynku szkoły a Panie prowadzące zajęcia mają inne zobowiązanie i nie mogą czekać na rodziców.
4. WYCIECZKA SZKOLNA do Weald and Downland Living Museum
W Sobotę 24go czerwca odbędzie się wycieczka szkolna do Weald and Downland Museum. Szkoła w całości pokrywa koszty wycieczki. Zapisy na wycieczkę przyjmuje Pani Sylwia Jędrzejewska.

5. WIERSZOWISKO Niedziela 25.06.
9-cioro dzieci z naszej szkoły weźmie udział w londyńskim festiwalu poezji „Wierszowisko”. Trwają przygotowania do występów.
6. Project D-Day
Prowadzimy rozmowy z D-Day museum o tym aby dzieci z naszej szkoły były zaangażowane w opowiedzenie historii Polaków biorących udział lądowaniach w Normandii. W najbliższą sobotę 20-go maja do trzech najstarszych klas przychodzi pani z D-Day muzeum, która bedzie opowiadać o tym czym było D-Day oraz o udziale Polaków w tym ważnym wydarzeniu.
7. LEGITYMACJA SZKOLNE
Można składać aplikacje o legitymacje szkolne. Wnioski są dostępne na stronie urzędu konsularnego:
http://www.londyn.msz.gov.pl/…/uprawnienia_do_znizek_dla_dz…

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza