sobota, 14 stycznia 2017

KOMUNIKAT

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ulgi na przejazdy transportem publicznym oraz wstęp do muzeów i parków narodowych w Polsce dla dzieci i młodzieży polonijnej.
Ustawa uprawnia do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych dzieci i młodzież realizujące program nauki języka polskiego, historii i geografii Polski lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w okresie pobierania nauki w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w szkołach europejskich.
Ustawa, która wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, przewiduje wydawanie przez Służby Konsularne specjalnych legitymacji poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza